658

Par nosača

Opis: 

Par nosača za razdelnike serije 663 i 338...S1.
Komplet sa zavrtnjima i tiplovima.

Par nosača za upotrebu u ormarićima serije 659 i 661 ili za montažu na zid.

 

Downloads

Crteži:

2D cad

BIM model

Art.

Mala kutija

Velika kutija

658100

1

20

 

Slični proizvodi