Eliminarea aerului şi a impuritățiilor din instalațiile de încălzire

Data

Aerul şi murdăria din instalaţii constituie o problemă care nu trebuie subevaluată pentru că pot genera o serie de inconveniente dăunătoare în cadrul instalaţiei. 

Coroziune datorită eliminării diferențiate a aerului 

Se datorează într-adevăr prezenţei în apă a unui strat de murdărie pe o suprafaţă metalică fapt ce conduce la formarea a două zone (apă/murdărie şi murdărie/metal) cu un nivel diferit de oxigen; din acest motiv se activează pile localizate cu fluxuri de curent care generează corodarea suprafeţelor metalice. Reprezintă coroziuni care pot implica slăbirea, dar şi distrugerea componentelor microcentralelor şi a radiatoarelor.

 

Funcționarea neregulată a vanelor

Se datorează murdăriei care poate adera pe locașurile acestora, provocâd dereglarea vanelor sau chiar scurgeri. 

 

Blocarea și griparea pompelor

Este generată de murdăria care circulă prin pompe și care se poate acumula în acestea fie datorită configurației speciale a pompelor, fie datorită efectului câmpurilor magnetice generate chiar de pompe. 

Un randament mai redus al schimbătoarelor de căldură 

Depunerile de murdărie pot într-adevăr să reducă în mod sensibil atât debitele fluidelor cât și suprafețele de schimb de căldură.

Caleffi oferă soluții atât pentru filtrarea, cât și pentru eliminarea murdăriei din circuite, fiind preferată ultima soluție deoarece este mai eficientă bazându-se pe acțiunea combinată a mai multor fenomene.

Particulele lovindu-se de elementul intern tip sită evantai a separatorului de impurități Caleffi sunt separate și volumul amplu intern, reducând viteza fluidului, favorizează precipitarea în camera de colectare. 

Camera de colectare prezintă următoarele particularități:

  • Este amplasată în partea inferioară a dispozitivului la o distanță adecvată față de racorduri astfel încât impuritățiile colectate să nu resimtă turbulențele de flux prin sită.
  • Este suficient de încăpătoare pentru a crește capacitatea de acumulare a impuritățiilor și deci a diminua frecvența de golire/umplere (spre deosebire de filtrele care trebuie să fie curățate mai frecvent).
  • Spre deosebire de filtre, sita internă a separatorului de impurități Caleffi nu se astupă, iar îndepărtarea impuritățiilor/curățarea este este necesară foarte rar.

Camera de acumulare a separatorului de impurități este prevăzută cu un robinet de evacuare pentru a efectua eliminarea impuritățiilor colectate în partea inferioară chiar și cu instalația în funcțiune.

Problemele datorate aerului conținut în instalațiile hidraulice pot fi grave și neplăcute atât pentru utilizatori, cât și pentru instalatorii profesioniști care se ocupă de punerea în funcțiune și mentenanța instalație. Dacă aceste probleme nu sunt analizate în mod aprofundat pot să conducă adesea la soluții care să nu rezolve problemele pe termen lung. Inițial este foarte important să se înțeleagă problemele pe care le poate provoca aerul prezent în instalație. 

1. Zgomot în țevi și compomentele terminale

2. Debite insuficiente sau blocarea totală a circulației 

3. Schimb termic insuficient între terminalele de degajare a căldurii și ambient

4. Corodarea instalației datorată prezenței oxigenului în contact cu materialele neferoase

5. Fenomene de cavitație în pompe și în vane

 

Caleffi intotdeauna recomandă instalarea unor dezaeratoare speciale care au capacitatea de a elimina chiar și microbulele dizolvate în apă și care sunt amplasate în zonele critice ale instalațiilor. Aceste dispozitive prezintă o secțiune de trecere mult mai mare față de aceea a unui dezaerator uzual de eliminare a aerului: această configurație permite o reducere netă a vitezei fluidului permițându-se astfel facilitarea urcării bulelor de aer către parte superioară.

Aerul sub formă de microbule este mult mai dificil de captat față de bulele adevărate sau acumulările de aer. Din acest motiv la dezaeratoarele de rețea (degazoare) se conectează o sită dispusă în evantai, care, creând mișcări turbionare, favorizează eliberarea microbulelor și fuziunea lor în bule mai mari ce pot fi eliminate prin intermediul dezaeratorului automat din partea superioară a degazorului.

Acest proces se numește “coalescență” și este extrem de important pentru a elimina și a menține cantitatea minimă de aer în sistemele hidraulice. Microbulele, unindu-se formează bule din ce în ce mai mari atingând un volum suficient pentru ca forțele de plutire să depășească forțele de aderare care le rețin pe suprafețele de coalescență.

Bulele urcă de-a lungul suprafeței de coalescență către camera de deasupra trecerii principale a fluidului, unde sunt colectate și expulzate în exterior prin intermediul unui dezaerator automat cu plutitor. Suprafața de-a lungul căreia microbulele fuzionează împreună se numește “suport de coalescență” (coalescență medie).

Unele degazoare utilizează un suport intern cu sită metalică în timp ce altele utilizează polimeri speciali. În ambele cazuri, suportul de coalescență trebuie să prevadă o suprafață amplă de contact, o mișcare ascendentă favorizată de bule și trebuie să genereze pierderi reduse de sarcină. 

 

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE MAI DETALIATE REFERITOARE LA PRODUS DAŢI CLICK AICI