10 Januari 2022

Verminder kosten en uitstoot met DYNAMICAL®

Voor ons betekent duurzaam zijn dat we het milieu beschermen zonder afbreuk te doen aan het welzijn.
Wij streven ernaar hoogwaardige oplossingen te bieden die voldoen aan de eisen van marktontwikkelingen, normen en milieuoverwegingen.

WAAROM DE DYNAMICAL® EN BEDIENING SERIE 200 COMBINEREN?

Door het thermostatisch radiatorventiel uit de 230-serie DYNAMICAL® te combineren met de thermostatische kop uit de 200-serie wordt een uitstekende energie-efficiëntie bereikt, dankzij een verbeterd radiatorbeheer.

Deze toepassing garandeert een reële vermindering van het verbruik van primaire energie: de automatische en dynamische aanpassing van de debieten die door de verwarmingslichamen circuleren, vermindert de kosten en verhoogt het rendement van het gehele systeem.
Een ander voordeel is dat er geen tijd en kosten meer gemoeid zijn met een correcte uitbalancering van het systeem, die gewoonlijk door een systeemtechnicus wordt uitgevoerd.

Of het nu gaat om nieuwe systemen of retrofits, de Europese normen, met inbegrip van de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) en Ecodesign, stellen dat het in evenwicht brengen van hydraulische verwarmings- en tapwatersystemen essentieel is om het warmteverbruik, en bijgevolg de emissies, te verminderen.

DYNAMICAL®

Kortom, de combinatie van de DYNAMICAL® en de 200-serie  biedt installateurs, ontwerpers en eindklanten voordelen die bij toepassing van traditionele kleppen ondenkbaar zouden zijn.

LATEN WE EENS KIJKEN NAAR DE WERKING VAN DE THERMOSTATISCHE DYNAMICAL® + 200-SERIE

De combinatie van drie componenten (thermostatische radiatorkraan, voorinstelventiel en drukverschilregelventiel) maakt een optimale regeling van het door het verwarmingslichaam afgegeven vermogen mogelijk. Dit wordt verder geoptimaliseerd door het vermogen van de klep om energieverspilling te beperken en geluidsproblemen in systemen met variabel debiet te voorkomen. Door de speciale constructie van het kopwerk blijft de behuizing, net als bij traditionele thermostatische afsluiters, compact, zowel in rechte als in haakse uitvoering.

DOWNLOAD DE CALEFFI DYNAMICAL® SALES SHEET

HOE WERKT DE DYNAMICAL®?

Het drukverschilregelventiel, dat in het eigenlijke hoofdwerk is ingebouwd, houdt de ΔP waarin zowel het voorinstelelement als het debietregelelement werken op een constante waarde; dit wordt mogelijk gemaakt door de druktestpoorten die zich op het inwendige element zelf bevinden, waardoor het membraan de positie van de obturator optimaal kan aanpassen aan de voortdurend veranderende bedrijfsomstandigheden.Door de ΔP constant te houden, kan het interne voorinstelapparaat het maximumdebiet dat het passeert beperken tot zes verschillende vooraf gekalibreerde waarden, zodat op een uiterst eenvoudige en intuïtieve manier een doeltreffend evenwicht tussen de verschillende verwarmingslichamen kan worden bereikt.