20 Maart 2020

UPDATE | Caleffi International NV blijft werkzaam - ons team blijft bereikbaar

Zowel in Nederland als in België en Luxemburg zijn strenge maatregelen ingevoerd ter bestrijding van het COVID-19 virus. Dit zijn bijzonder strenge maatregelen in een nooit geziene internationale gezondheidscrisis.

Als lokaal Caleffi Team willen wij u als klant bevestigen en geruststellen dat wij de strengste normen in acht nemen en de opgelegde maatregelen maximaal uitvoeren. De gezondheid van onze eigen medewerkers, maar ook van jou als klant en onze leveranciers staat steeds voorop!

Welke maatregelen hebben wij getroffen?

  1. Ons kantoor in Weert werkt momenteel met een minimale maar noodzakelijke bezetting. Om de continuïteit in belevering, commerciële en technische ondersteuning te kunnen garanderen, zijn enkel de noodzakelijke Caleffi collega’s aanwezig in Weert. Alle overige Caleffi collega’s werken thuis.
  2. Bezoeken op kantoor en bij klanten worden tot nader order opgeschort, of worden ingepland via video conferencing.
  3. In elke situatie houden wij de minimale contactafstand van 2 meter aan. Fysieke contacten zoals handen schudden zijn niet toegelaten.
  4. Contacten van buiten het bedrijf (leveranciers, chauffeurs, e.a.) worden niet toegelaten. Het laden en lossen gebeurt zonder enig fysiek contact. 
  5. Wij vragen iedereen vaak de handen te wassen en te ontsmetten. Er wordt ook extra ontsmettend gepoetst op plekken met handcontact (deurklinken, trapleuning, kranen).
  6. Personen die minstens één van de genoemde symptomen hebben, wordt gevraagd thuis te blijven.

Voorraad en leveringen

De impact van deze crisis valt niet te onderschatten. Dagelijks staan wij in contact met het Caleffi Hoofdkantoor in Italië om de huidige stand van zaken te evalueren en onze werking bij te sturen.
Het is niemand ontgaan dat de situatie in Italië zeer ernstig is en voorlopig nog niet verbetert. Ook in de Benelux en andere Europese landen valt het openbare leven stil en wordt het economisch leven bemoeilijkt.
Ondanks deze negatieve trend, beschikken wij als Caleffi International NV nog steeds over voldoende voorraad om u als klant te kunnen bedienen. Wij monitoren strikt onze voorraad, de bestellingen en leveringen vanuit ons hoofdkantoor in Italië. U mag erop rekenen dat wij u tijdig persoonlijk zullen inlichten wanneer de voorraad in het gedrang komt.

Wij blijven bereikbaar

U kunt ons nog steeds via de gekende kanalen bereiken. Door onze aangepaste werking, vragen wij om bij voorkeur contact op te nemen via e-mail op de gekende e-mailadressen. 
Dat maakt de het administratieve werk bij thuiswerk gemakkelijker.

Keep safe, stay well!

Zorg goed voor jezelf en voor anderen. Als we allemaal aan dezelfde kant van het touw trekken, kunnen we deze pandemie verslaan.