17 Januari 2022

Innovatieve verwarmingsoplossing voor oude woongebouwen

De sociale huisvestingsmaatschappij “Foyer Châtelettain” stond vier jaar geleden voor een enorme uitdaging: 112 oude gasketels in hun appartementsgebouwen in Châtelet waren aan vervanging toe, en nieuwe individuele gascondensatieketels waren geen optie. Acht centrale stookinstallaties en een afleverset in elk appartement boden een comfortabele, energie-efficiënte en budgetvriendelijke uitkomst.

De sociale woongebouwen in de rue Leburton dateren van de jaren ‘70. Door de kleine woonoppervlakte en de huidige veiligheidsvoorschriften was er in de appartementen geen plaats voor een gascondensatieketel ter vervanging van de oude gasketel. De betrokken studiebureaus vonden de oplossing bij Caleffi: een compacte afleverset in elk appartement. De warmte die de sets afleveren voor de verwarming en het warm water, komt uit centrale stookplaatsen.

Van studie tot onderhoud

Op basis van de technische gegevens, de comfort- en energie-efficiëntie-eisen en het beschikbaar budget stelde Caleffi de verwarmingsoplossing met SATK22 intelligente afleversets voor. Na het akkoord van de studiebureaus en de bouwheer, leverde de fabrikant de hydraulische installatieschema’s aan op maat van dit project. De techniekers die de afleversets plaatsten, kregen een opleiding in de Caleffi Academy. Na de plaatsing van de eerste sets controleerde de fabrikant alles nauwgezet, om eventuele fouten op te merken voordat de overige sets geplaatst werden. Alles werd picobello geïnstalleerd, en dankzij een onderhoudscontract moet de gebouwbeheerder niet naar de installatie omkijken.

Collectieve warmte

Per 14 appartementen is er een centrale stookinstallatie met drie gascondensatieketels. Vanuit de stookplaats gaat verwarmingswater van 70 °C met een debiet van 1200 m3/h naar 14 afleversets. Een performante automatische unit als vuilafscheider die zuiver cv-water garandeert en zo storingen voorkomt, is daarom onmisbaar.

In dit project werd geopteerd voor de DIRTMAGCLEAN® van Caleffi, een unieke, automatische, zelfreinigende magnetische vuilafscheider met een totale filteroppervlakte van 1 m2 voor minimale drukval, die vuildeeltjes tot 2 μm verwijdert. Omdat de bestaande verwarmingsinstallatie in dit project al zeer oud was, waren er erg veel vuildeeltjes in het cv-water. De eerste vier maanden na de plaatsing werkten de vuilafscheiders dan ook continu.
Dankzij de uiterst efficiënte DIRTMAGCLEAN® is de installatie vrij van alle vuildeeltjes.

Individueel afgeleverd en afgerekend

De afleversets halen warmte uit de centrale leiding, voor de verwarming op radiatoren en warmwaterproductie met een ingebouwde warmtewisselaar. De bewoners kunnen hun eigen comforttemperatuur regelen met een thermostaat. Op hun afleverset zit een energiemeter zodat ze uiterst nauwkeurig voor hun persoonlijk verbruik betalen. Ze krijgen elke maand een gedetailleerde individuele verbruiksafrekening. Alles gebeurt digitaal, vanop afstand, zodat niemand de woning moet betreden om het verbruik op te nemen. Perfect volgens de vereisten van de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn.

Compact comfort, veilig en futureproof

Deze verwarmingsoplossing, met een collectieve stookplaats en individuele afleversets, wordt in België nog relatief weinig toegepast. Nochtans biedt ze naast het verwarmings- en warmwatercomfort en de beperkte plaatsinname in de appartementen nog vele voordelen. Omdat er geen stookketels in de appartementen zelf zijn, is daar ook geen ontploffingsgevaar, geen kans op CO-vergiftiging en geen CO2-uitstoot. Ook mooi meegenomen: de afleversets zijn compatibel met elk type verwarmingsinstallatie. Als de gasketels ooit vervangen worden door warmtepompen en het huidig afgiftesysteem door een op lage temperatuur, kunnen de afleversets behouden blijven. Tenslotte kunnen zowel de afleversets als de DIRTMAGCLEAN® vuilafscheider via Mod-BUS vanop afstand uitgelezen en geregeld worden en gekoppeld worden met gebouwbeheersystemen. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat dit vernuftig systeem in de toekomst meer ingang vindt.

Tekst door Sara Dekesel, Installatie & Bouw