70029

Ugradni ormarić za PLURIMOD EASY sa razdelnikom

Opis: 

Ugradni ormarić za PLURIMOD EASY sa razdelnikom.
Kućište od pocinkovanog lima i obojena vrata RAL 9010 za unutrašnju ugradnju.

Ormarić je opremljen sa:
- 2 para loptastih ventila od 3/4” M,
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom prolazu; Tmax 55 °C,
- 2 x 1” razdelnik serije 350 (max 8 priključaka).

Opremljen kukucama za pozicioniranje vodomera serije 70005.

 

Crteži:

Codice

No. derivazioni

Derivazioni

70029B

2

23 p. 1,5

70029C

3

23 p. 1,5

70029D

4

23 p. 1,5

70029E

5

23 p. 1,5

70029F

6

23 p. 1,5

70029G

7

23 p. 1,5

70029H

8

23 p. 1,5