679

DARCAL. Spojnica za višeslojne plastične cevi

Opis: 

Spojnica za višeslojne plastične cevi.
Za rad na konstantno visokim temperaturama.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷95 °C.

Za pravilnu upotrebu spojnica, višeslojne plastične cevi je potrebno kalibrisati sa Caleffi kalibratorom serije 679.

Crteži: 

Art.   Mala kutija Velika kutija

679114

23 p.1,5 - Ø 14x2

10 100

679124

23 p.1,5 - Ø 16x2

10 100

679125

23 p.1,5 - Ø 16x2,25

10 100

679144

23 p.1,5 - Ø 18x2

10 100

 

Slični proizvodi