383

Adapter sa ravnim sedištem i sa prstenastom zaptivkom

Opis: 

Adapter sa ravnim sedištem i sa prstenastom zaptivkom.
Prelaz sa 3/4” Euroconus
na 3/4” ravno sedište.

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

383000

3/4”

1

-