26 május 2017

A Caleffi és az UNI EN ISO 9001:2015 szabvány

A Caleffi az első olasz cégek között volt, akik kérvényezték és megkapták az új UNI EN ISO 9001:2015 szabványra való felminősítést. Ez alkalommal nem csupán egy rutin felminősítésről volt szó: a szabvány új verziója egy mély elemzést igényelt, amely a vállalat teljes ökoszisztémáját górcső alá vette. A teljes szervezetnek ki kellett vizsgálnia a vállalati kilátásokat – a kockázatok és lehetőségek azonosítása és kezelése, a környezet, a referenciapiacok, a beszállítók és a partnerek, a szociális vonatkozások és a belső erőforrások (emberi, pénzügyi és anyagi) értékelése. Számos intézkedést kellett bevezetni tehát az irányítási rendszerek hatékonyságának növelése és a vagyontárgyak és eszközök védelme érdekében.

Más szóval a menedzsmentnek a vállalat egy komplex és alapos SWOT elemzését kellett véghezvinnie, az érdekelt felek szükségleteit és elvárásait figyelembe véve.


És most röviden foglaljuk össze az utat, amelyet bejártunk, hogy bemutassuk az elvégzett munkát:

  • A szervezet leírása és az vállalati erősségek azonosítása a belső és külső környezetben
  • Külső/belső környezeti problémák azonosítása (PEST elemzés – politikai és jogi tényezők, technológiai tényezők, a versenyszféra tényezői, piaci tényezők, kulturális és szociális tényezők, gazdasági, környezeti és területi tényezők, értékbeli és etikai tényezők és a szervezeti tudás 
  • Az összes fent említett tényező egyenkénti elemzése a jelenlegi helyzetben  és a várható/előjelzett helyzethez képest
  • Az érdekelt felek szükségletinek és elvárásainak beazonosítása 
  • A kockázatok és lehetőségek azonosítása és értékelése: minden egyes eseményt egy megosztott besorolási rendszer alapján értékeltek annak érdekében, hogy olyan mutatókat szerezzenek be, amelyek célja a menedzsment dashboard-jának javítása, lehetővé téve a vezetők számára, hogy jobb döntéseket hozzanak.

Az elemzésben minden osztály részt vett több, mint egy éven keresztül és ez egy óriási lehetőség volt a tudás összegyűjtésére menedzsment szempontból.
De a történet még nem ért véget a tanúsítási folyamattal. Nem csupán egy pillanatképről szólt, amelyet majd félreteszünk, amint a hivatalos jóváhagyás megérkezik. Ez egy élő kép, amely folyamatosan frissül az idő előrehaladtával. Az UNI EN ISO 9001: 2015 szabvány új verziója magas szintű előrelépést váltott ki, amely jelentős hozzáadott értéket jelent a vállalat számára, ugyanakkor növeli a garantált értéket minden érdekelt fél számára. Ezt szinte mondani sem kell, de mindez a rendelkezésre álló lehetőségeink és a meglévő erősségeink fokozottabb tudatosságához vezet, illetve közelebb jutunk a határaink átlépéséhez, és a problémáink megoldásához. Mindehhez hozzájárul természetesen, hogy az elvégzett munkának hála az irányítási rendszereink hatékonysági szintje is javult.