472

Termostatski regulator sa daljinskim upravljanjem, sa tečnim senzorom.

Opis: 

Termostatski regulator sa daljinskim upravljanjem sa tečnim senzorom
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 455
(za montažu sa adapterom).
Za ventile serija 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227 (za direktnu montažu na radijatorski ventil).
Tmin÷Tmax: 6÷28 °C.
Dužina kapilarne cevi: 2 m.

Downloads

Crteži: 

Art.

Mala kutija

Velika kutija

472000

1

5

Slični proizvodi