204

Termostatska glava sa daljinskim senzorom

Opis: 

Termostatska glava  za radijatorske ventile.
Sa daljinskim senzorom.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 i 227.
Skala od do 5 koja odgovara temperaturnom rasponu od 7 °C do 28 °C.
Dužina kapilare: 2 m.
Sa adapterom.

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Crteži: 

Art.

Mala kutija

Velika kutija

204100

1

10

 

Slični proizvodi