313

Sigurnosni ventil. Priključci Ž-Ž. Sa manometrom

Opis: 

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž-Ž.
Otvaranje pri pnom: > 20 %.
Zatvaranje pri pnom: < 20 %.
PN 10.
Tmin÷Tmax: 5÷110 °C.
Tmax manometra: 90 °C.
Fabrički podešen: 2,5-3-6-7-8 bar.

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Sertifikati: 

  • ACS
  • CE1115
  • WRAS

Crteži: 

Art.

 

 (bar)

Mala kutija

Velika kutija

313425

1/2" sa manometrom

2,5

1

50

313430

1/2" sa manometrom

3

1

50

313460

1/2" sa manometrom

6

1

50

313470

1/2" sa manometrom

7

1

50

313480

1/2" sa manometrom

8

1

50

313525

3/4" sa manometrom

2,5

1

50

313530

3/4" sa manometrom

3

1

50

313560

3/4" sa manometrom

6

1

50

313570

3/4" sa manometrom

7

1

50

313580

3/4" sa manometrom

8

1

50

313432

1/2" sa priključkom za manometar

3

1

50

313532

3/4" sa priključkom za manometar

3

1

50

Slični proizvodi