6562

Elektrotermička glava sa adapterom za brzu montažu

Opis: 

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Za razdelnike serija 670, 671, 668...S1, 662..6, 664 i 665.
Normalno zatvorena.
Napajanje: 230 V (ac) ili 24 (ac)/(dc).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin ÷ Tmax prostora: 0÷50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Dužina kabla: 80 cm.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE
  • ENEC13
  • SEV

Crteži:

Art.

Napajanje V

Mala kutija

Velika kutija

656202

230

1

10

656204

24

1

10