22 Οκτώβριος 2019

Λεγιονέλλα, πραγματικά κινδυνεύω με μόλυνση από το ζεστό νερό που χρησιμοποιώ στο σύστημα μου;

Πολυάριθμα άρθρα έχουν αφιερωθεί στη λεγιονέλλα, αυτή η πρώτη τοποθέτηση αποσκοπεί στο να απλοποιήσει και να ξεκαθαρίσει κάποιες καταστάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. 

Τα παρακάτω άρθρα:

 • Πώς γίνετε απολύμανση της λεγιονέλλας ;
 • Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μιας ηλεκτρονικής βαλβίδας ανάμιξης και μιας υβριδικής ηλεκτρονικής βαλβίδας;

Πρόσφατα, όλες οι εφημερίδες αναφέρθηκαν σε νέες περιπτώσεις μόλυνσης από τη Λεγιονέλλα, παρουσιάζοντας διάφορες πηγές πιθανής μόλυνσης.

Όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση έχει δημιουργήσει καταστάσεις σύγχυσης και λανθασμένες πεποιθήσεις για τις οποίες θα θέλαμε να είμαστε σαφέστεροι.

Έχουμε καλύψει σε βάθος το θέμα στο τεύχος 52 του υδραυλικού περιοδικού και σε άλλα προηγούμενα άρθρα, αλλά εδώ θέλουμε να κάνουμε μια απλή και επεξηγηματική περίληψη.

Πρώτα απ 'όλα ναι, το βακτήριο της Λεγιονέλλας υπάρχει στο νερό, τόσο σε αυτό στα συστήματα οικιακής χρήσης, όσο και σε εκείνο που μας περιβάλλει, όπως λίμνες, σιντριβάνια κλπ. Σχεδόν όλοι ερχόμαστε σε επαφή με αυτό το βακτήριο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Μην ανησυχείτε! Ο σοφός λέει: "Αν γνωρίζεις τον εχθρό σου και τον εαυτό σου, η νίκη σου είναι σίγουρη."

Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτό το διαβόητο βακτήριο.

Πρώτα απ 'όλα, η μόλυνση με λεγιονέλλα μπορεί να προκληθεί με εισπνοή, δηλαδή πρέπει να αναπνεύσετε το νερό στο οποίο περιέχεται η λεγιονέλλα, αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος να συμβεί αυτό ενώ περπατάτε δίπλα σε μία λίμνη είναι πραγματικά ελάχιστος, αν όχι ανύπαρκτος.

Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτό το βακτήριο καταφέρνει να επιβιώσει, αλλά είναι ανυπεράσπιστο, σε νερό θερμοκρασίας κάτω από 25 ° C , πολλαπλασιάζεται και γίνεται επικίνδυνο σε τιμές μεταξύ 25 ° C και 45 ° C, ενώ πεθαίνει σε θερμοκρασίες άνω των 50 ° C. Μεταξύ των βασικών παραγόντων για τον πολλαπλασιασμό της λεγιονέλλας, είναι επίσης η στασιμότητα του νερού και ο σχηματισμός μικροφίλμ μέσα στις σωληνώσεις, που αποτελούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του βακτηριδίου, εξασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσής του. Στην πράξη, η προσοχή μας πρέπει να επικεντρώνεται σε όλες αυτές τις συσκευές που μπορούν να διατηρούν το νερό σε θερμοκρασία μεταξύ 25 ° C και 45 ° C.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της 07/05/2015 παρέχουν ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και εξάπλωσης και επομένως ελαχιστοποιούν την επικινδυνότητα της Λεγιονέλλας. Διευκρινίζουν με σαφήνεια ότι «η πρόληψη των λοιμώξεων από τη Λεγιονέλλα βασίζεται ουσιαστικά στον σωστό σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνολογικών συστημάτων που περιλαμβάνουν την θέρμανση του νερού χρήσης».

Παραφράζοντας αυτό το απόσπασμα, για όσο το νερό βρίσκεται σε φυσικές συνθήκες, δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο, αφού κανονικά είναι κάτω από 25 ° C, δεν ψεκάζεται, επομένως δεν το αναπνέουμε και είναι σε συνεχή κίνηση, επομένως σε μια κατάσταση στην οποία το βακτήριο αποτυγχάνει να πολλαπλασιαστεί. Τα προβλήματα αρχίζουν να προκύπτουν όταν το θερμαίνουμε, για παράδειγμα σε μονάδες παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, ή σε βρύσες (μικρές ποσότητες νερού που θερμαίνονται από τον ήλιο). Κατά συνέπεια, συμπεραίνουμε ότι η Λεγιονέλλα δεν είναι πάντα επικίνδυνη, παρά μόνο σε ορισμένες καταστάσεις που μπορούν να αποφευχθούν υιοθετώντας απλές προφυλάξεις κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων. Επομένως, λαμβάνουμε υπόψη μας την καθημερινή, πιθανή, πηγή μόλυνσης: το σύστημα διανομής ζεστού νερού χρήσης.

Η σωστή υλοποίηση αυτών των συστημάτων περνά από ορισμένους βασικούς παράγοντες, όπως:

 • Τη σωστή μόνωση και τοποθέτηση των σωλήνων, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται θερμικά μεταξύ τους.
 • Την επιλογή κατάλληλων θερμοκρασιών για την πρόληψη της ανάπτυξης του βακτηριδίου.
 • Την επιλογή υλικών κατάλληλων για το δίκτυο διανομής νερού.
 • Τη δημιουργία γραμμικών δικτύων, χωρίς νεκρά τμήματα όπου θα μπορούσε να υπάρξει στασιμότητα.
 • Την υιοθέτηση κατάλληλων συστημάτων απολύμανσης.
 • Τη σωστή εξισορρόπηση του δικτύου ζεστού νερού χρήσης, ώστε να διασφαλίζεται η απολύμανση σε κάθε σημείο του συστήματος.

Οι εγκαταστάσεις με άμεση παραγωγή ΖΝΧ, για παράδειγμα με τον κλασικό ταχυθερμαντήρα, έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν λεγιονέλλα, επειδή το ζεστό νερό παράγεται μόνο όταν είναι απαραίτητο, χωρίς την πιθανότητα πολλαπλασιασμού του βακτηρίου, εφόσον οι σωλήνες είναι σωστά απομονωμένες και δεν επηρεάζονται από θερμικές επιρροές από άλλες πηγές. Η κατάσταση είναι διαφορετική για τις εγκαταστάσεις με αποθήκευση ΖΝΧ. Σε αυτή την περίπτωση, στην πραγματικότητα, το νερό παράγεται στη θερμοκρασία χρήσης μέσα στο δοχείο αποθήκευσης, δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό του βακτηρίου.

Πώς να λύσετε αυτό το πρόβλημα;

Οι οδηγίες και τα πρότυπα UNI 9182 και UNI EN 806 προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την σωστή υλοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων.

Η βάση από την οποία πρέπει να ξεκινήσει είναι ασφαλώς η θερμοκρασία αποθήκευσης που πρέπει να είναι υψηλότερη από 60 ° C, προκειμένου να εξαλειφθεί το βακτήριο ήδη από την προέλευση. Για την μείωση της θερμοκρασίας διανομής στη βρύση και την αποφυγή εγκαυμάτων των χρηστών, προσθέτουμε μια βαλβίδα ανάμιξης.

Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η υιοθέτηση ενός συστήματος απολύμανσης του δικτύου διανομής, με επιλογή μεταξύ:

 • Περιοδική χημική επεξεργασία νερού
 • Θερμικό σοκ
 • Θερμική απολύμανση

Το συνηθέστερο σύστημα επεξεργασίας είναι η θερμική επεξεργασία, επειδή είναι απλούστερη στην εφαρμογή και λιγότερο επεμβατική στα συστήματα ύδρευσης που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Οι ηλεκτρονικοί μίκτες, όπως το LEGIOMIX® ή οι υβριδικές ηλεκτρονικές συσκευές όπως το LEGIOMIX® 2.0, είναι συσκευές ικανές να διαχειριστούν τόσο την κανονική φάση λειτουργίας όσο και τη φάση προγραμματισμένης απολύμανσης, αλλάζοντας το σημείο ρύθμισης εργασίας και ενεργοποιώντας την αντλία ανακυκλοφορίας για να φέρει νερό σε θερμοκρασία απολύμανσης σε όλο το δίκτυο. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο σημείο, η δημιουργία ενός δικτύου ανακυκλοφορίας που θα επιτρέπει στο νερό να παραμείνει σε κίνηση και να φτάσει σε όλα τα μέρη του συστήματος κατά τη διάρκεια της φάσης απολύμανσης καθίσταται απαραίτητο. Σε εκτεταμένα δίκτυα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σωστή ισορροπία της ανακυκλοφορίας, έτσι ώστε η κυκλοφορία του νερού να είναι παντού σωστή.

Για να επιτευχθεί αυτό, υπάρχουν οι θερμοστατικοί ρυθμιστές πολλαπλών λειτουργιών σειράς 116, οι οποίοι είναι σε θέση να διαχειρίζονται τη ροή χάρη σε έναν θερμοστατικό αισθητήρα που μειώνει τη διέλευση καθώς πλησιάζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

ΚΑΤΕΥΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 52 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ in Italian