22 Březen 2017

SVĚTOVÝ DEN VODY 2017, 22. března

První Světový den vody byl vyhlášen valným shromážděním Spojených Národů v roce 1993. Tento den je koordinován subjektem se jménem UN - Water a každý rok se věnuje konkrétnímu tématu souvisejícímu s pitnou vodou.

Letošní téma je "Odpadní vody"

 

Vysoké procento odpadních vod vyprodukovaných domácnostmi a společností se vrací přímo zpět do ekosystému bez toho, aby byla voda upravena nebo znovu použita. Nemnoho lidí si je vědomo faktu, že odpadní vody mají velký potenciál k úpravě ve znovu využitelný zdroj, místo toho aby pouze znečišťovaly krajinu. Odpadní vody je po úpravě možno použít v závislosti na stupni jejich vyčištění pro kupříkladu zavlažování veřejné zeleně, v chladících systémech průmyslových objektů, v zemědelství atd.

Mezi priority firmy Caleffi v souvislosti s výrobou a realizací rozličných projektů patří ochrana životního prostředí a důraz na informování veřejnosti o těchto možnostech. Speciálně v souvislosti s vodou, která je ve většině případů užita jako médium v otopných a vodoinstalačních systémech. Konkrétně dva z našich produktů by bylo hřích nezmínit pokud se jedná o prevenci a ochranu prostředí: tlakový redukční ventil a dvojitou zpětnou klapku.

Tlakové redukční ventily jsou zařízení, jejichž úkolem je redukovat a stabilizovat vysoké a proměnné hodnoty tlaku na vstupu z veřejného vodovodu do domácích rozvodů pitné vody. Tyto ventily přichází v rozličných variantách (šikmé, přímé, s filtrem, pro vysoké teploty) a jsou typické extrémním snížením provozních zvuků. Stabilní znížení tlaku přináší nižší tlakové ztráty a v souvislosti s tím také šetří spotřebu energie a vaši peněženku.

Zpětné klapky jsou hydraulická zabezpečovací zařízení navržená k prevenci úniku používané vody zpět do řadu veřejného vodovodu. K tomuto zpětnému průtoku by mohlo dojít při náhlém poklesu tlaku na veřejném vodovodu vlivem např. nehody. Abychom se vyhnuli potenciálním ekologickým katastrofám a ohrožení lidského zdraví v důsledku případné nehody, je třeba na základě Evropských Směrnic EN 1717 and EN 12729 instalovat dvojité zpětné klapky na vodovodní přípojku daného objektu. Působením dvojité zpětné klapky v okolnostech zmíněných výše zabráníme styku vnitřních (domácích i průmyslových) rozvodů vody s vodou ve veřejném vodovodu.

 

Voda je zdrojem života. Bez ní by na Zemi život nebyl.
Chraňme ji a užívejme jí moudře!

 


NAŠE PRODUKTY