23 Mart 2020

Higroskopik Purjör sayesinde radyatörlerde oluşan hava nasıl uzaklaştırılır?

Özellikle ısıtmanın kritik olduğu kış aylarında, verimli bir ısıtma yaşayabilmek için genellikle merkezi ısıtma sistemlerinde radyatörden hava atma işlemi yapılması gereklidir çünkü; radyatörlerde zaman ile hava oluşmaktadır; bu hava ise radyatör üzerinde dengesiz bir sıcaklık dağılımı yaratır. Havanın bulunduğu üst kısımlar soğuk iken, suyun bulunduğu alt kısımlar sıcaktır. Bu problemi çözmek, hem radyatörlerde dengeli bir ısı dağılımı hem de sistemin daha verimli çalışmasını sağlamaktadır.

5080 serisi Higroskopik Purjör ise bu işlemi insan müdahalesi gerektirmeden, sürekli bir çözüme ulaştırmıştır.


Şekil 1. 5080 serisi Higroskopik Purjör ve ürün kesiti

5080 Serisi Higroskopik Purjör hem otomatik hem de manuel kullanım için uygundur. Manuel kullanımda temel prensip vananın kapalı konumdan açık konuma getirilerek su çıkışı oluncaya dek havayı tahliye etmektir. Otomatik kullanımdaki prensip ise vananın içindeki selüloz fiber kartuşun hacimsel değişimine göre havayı tahliye etmektir.    

Havayı manuel tahliye etmek vananın tam kapalı konumunda 1 tur geri çevrilmesi ile mümkündür. Bu işlem sistem doldurulurken en çok kullanılan yöntemdir.
Havayı otomatik tahliye etmek için ise vananın tamamen kapalı konumda olması gerekmektedir.


Şekil 2. Manuel kullanım pozisyonunda tahliye & Otomatik kullanım pozisyonunda tahliye

Higroskopik diskler tamamen suyla kaplandığında hacimleri %50 artar.


Şekil 3. Su temasına göre diskteki hacim değişimi

Böylelikle normal çalışma koşulları altında disk suyla temasta olduğunda hacim artışından dolayı vana kapalı duruma gelir. Sistemde hava oluştuğunda ise disk tekrar kurumaya başlar; böylelikle hacim tekrar küçülür ve hava tahliyesi için gerekli açıklık oluşmuş olur.

 

Su sıcaklığı °C 40 50 60 70 80 90 100
Kuruma süresi (saat) 6 5 2 1/2 1 1/2 1 1/2 1/4

Tablo.1 Sistemdeki su sıcaklığının diskin kuruma süresine etkisi

Kartuş Değişimi:
Filtrelenmemiş suyun veya sert suların sistemde bulunması diskin zamanla deforme olmasına neden olabilir. Bu yüzden kartuşun en az 36 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Radyatördeki suyun boşaltılması gerekmeksizin kartuş kolaylıkla değiştirilebilmektedir.

                             
Şekil 4. Kartuş değişimi                                                                   Şekil 5. 508100 serisi Higroskopik yedek kartuş