F19223

Rezervni delovi za regulacione jedinice 1715.5A2L

Opis: 

Rezervni delovi za regulacione jedinice 1715.5A2L.

Crteži:

BIM model

Art.

 

161010

digitalni regulator

F19223

Me[ni ventil sa nosačem aktutatora

645312

aktuator za mešne ventile serije 1715.5A2L

F0000566

pumpa UPM3 Auto L 25-70

F0000560

priklučak za senzor Pt1000 L 20 mm 1/8” Ø 6 mm

161015

senzor Pt1000 Ø 6 mm - L 20 mm, L kabla 1,5 m