550 3

Razdelnik za sisteme grejanja i rashlađivanja. 3

Opis: 

Razdelnici za sisteme grejanja i rashlađivanja. Telo od čelika.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/2” M.
Izlazni priključci za sekundarni krug: 1 1/2” Ž sa navrtkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷110 °C.

Downloads

  • Tehnička brošura

Crteži:

Art.

Međuosno rastojanje izlaza

Mala kutija

Velika kutija

550030

125 mm

1

-