658

Nosači razdelnika od polimera sa podesivim razmakom

Opis: 

Nosači razdelnika od polimera sa podesivim razmakom, za razdelnike serije 662.
Komplet sa zavrtnjima i tiplovima.
Za upotrebu u ormarićima art. 659..4 (dubina 110÷140 mm) ili montaža direktno na zid.

Downloads

Crteži: 

2D cad

Art.

Mala kutija

 

658400

1 5