23 July 2018

Reciclarea ambalajelor devine o prioritate eco-sustenabilă

În cadrul companiei Caleffi în fiecare an se produc cantități uriașe de reziduuri de ambalaje care nu mai pot fi reutilizate, adică peste o sută de tone de carton și folie de polietilenă. Aceste greutăți se traduc în volume importante de gestionat și, înainte de schimbare, în “numere” care pentru acest scop dobândeau într-un an o anumită relevanță: pe circa 60.000 de mp de suprafață acoperită, erau parcurși 3000 km de motostivuitoare pentru golirea containerelor, se cheltuiau sume mari de bani pentru descărcarea acestor deșeuri la rampele de gunoi, se foloseau mii de ore de muncă și se ocupau spații de fapt neproductive.

Cum apare cerința?
Am transformat un obicei într-o oportunitate pornind de la ascultarea și de la observarea celui care lucrează: întrebarea fundamentală la care trebuia răspuns era “de ce să ducem 30 kg de material într-un metru cub când am putea duce în același volum de 10 ori mai mult”? Cum se transformă un reziduu de producție într-o valoare, chiar dacă este indusă, pentru Client? Investiţia care a rezultat a dus societatea cu câţiva paşi înainte către respectarea responsabilă a mediului.

Cum fuseseră gestionate deşeurile din ambalaje înainte de schimbare?

Societatea diferenţia colectarea cartonului şi polietilenei în două tipuri diferite de containere distribuite în zonele de producţie şi golite în punctul de colectare cu ajutorul unor motostivuitoare cu funcţionare zilnică. La intervale cel puţin săptămânale, avea loc preluarea containerelor de către societatea de colectare a deşeurilor.
Observând efortul pe care îl impunea activitatea în termeni de frecvenţă a deplasărilor, distanţe parcurse şi conţinut al tomberoanelor manipulate, s-a constatat că raportul dintre volum şi greutate al materialului transportat era foarte redus. Şi iată că s-a profitat de oportunitatea unei îmbunătăţiri.

Cum am reproiectat managementul deșeurilor?

Am reuşit să reducem volumele la aceeaşi greutate cu prese compacte în punctul în care se generează deşeul.

Înainte de toate, a fost făcută o cartografiere a punctelor şi a cantităţilor de material produs pe puncte de colectare cu intenţia de a le comasa pe unele şi de a obţine volume semnificative care să justifice numărul mai mic de prese distribuite şi o manipulare de la intervale zilnice la o frecvenţă săptămânală. În acest mod s-au identificat puterea de presare a preselor şi, mai ales, dislocarea lor în cadrul spaţiului de producţie.

Faza crucială a fost perioada de testare de circa 4 luni cu prese de diverse capacităţi şi dislocare, indispensabilă pentru că a evidenţiat implicarea directă a persoanelor implicate zilnic pentru evaluarea calităţii (şi a succesului) introducerii unei schimbări. La 9 luni de la ceea ce era numai o idee, Caleffi a instalat 21 de compactoare în spaţiile sale de producţie.

Cum se măsoară beneficiile?   ​​​​​​​

Randamentul investiţiei ale unui program de reciclare de această amploare era esenţial. Obiectivele pe care şi le-a fixat Divizia Logistică, sub îndrumarea domnului Ing. Antonello de Magistris, au fost:

  • economisirea a cel puţin 60% din orele de lucru necesare pentru eliminarea deşeurilor;
  • reducerea cu cel puţin 70% a drumurilor interioare ale motostivuitoarelor;
  • reducerea cu cel puţin 60% a predărilor în punctele de colectare selectivă;
  • obţinerea unui randament economic din vânzarea materialului de reciclare.

Consecinţa cea mai frumoasă? Reciclarea a 100% din deşeul din ambalaje permite reducerea a cel puţin 300 tone de CO2 în atmosferă (echivalentul a 2.000 de copaci), un aspect deosebit de important în ceea ce privește eco-sustenabilitatea.

Datele de până acum sunt reconfortante: în 5 luni am trecut de la 35 la numai 3 transferuri cu satisfacerea utilizatorilor interni care îşi văd activitatea îmbunătăţită.

De la o idee care în sine ar putea părea banală a rezultat un proiect cu implicații pe care le considerăm importante: nu numai că de reduce "risipa" din punct de vedere al Valorii pentru Client în vederea îmbunătățirii continue, dar obiectivele sunt susținute și urmărite în vederea sustenabilității mediului, ceea ce este la fel de important pentru politica societăţii, cât şi pentru comunitate în cel mai larg sens posibil.