01 October 2019

Instalarea disconectorului hidraulic Caleffi cu geometrie multifuncțională

CE ESTE UN DISCONECTOR HIDRAULIC?

Disconectorul este un dispozitiv utilizat în instalațiile cu risc de poluare a rețelei de apă potabilă: acesta evită întoarcerea apelor poluate existente în instalații din cauza reducerii accidentale a presiunii din rețeaua de distribuție.

Disconnectorii protejează rețeaua publică împotriva suprapresiunii din aval, sifonării inverse și refluxului. Unele versiuni sunt concepute pentru aplicații speciale precum robinete de stand, la târguri, evenimente, pe șantiere, în irigarea grădinilor, spălătorii auto și altele.

 

CONSIDERAȚII IMPORTANTE PRIVIND INSTALAREA UNUI DISCONECTOR HIDRAULIC MULTIFUNCȚIONAL

Disconectorul CALEFFI din seria 580 cu geometrie multifuncțională se instalează într-o zonă accesibilă, care nu prezintă risc de inundații accidentale sau de îngheț. În cazul în care există riscul de îngheț, în special la versiunea de disconector pentru aplicații speciale, se recomandă îndepărtarea dispozitivului în perioadele mai reci.

  • Pâlnia de evacuare trebuie să fie orientată în jos și racordată la tubulatura de evacuare în canalizare.
  • Pentru protecția rețelei publice, disconectorul este instalat după contorul de apă, în timp ce, pentru protecția furnizărilor de uz menajer în rețeaua internă, se instalează la limita zonelor în care poate apărea o poluare de la reflux.
  • Disconectorul cu racordare orizontală, coduri CALEFFI 5800.0, se instalează cu un robinete de închidere în amonte și în aval.
  • Conform indicațiilor standardului EN 1717, disconectorul este echipat cu un filtru inspectabil, amplasat în racordul din amonte de corp și ușor accesibil pentru întreținere și cu o pâlnie de evacuare reglabilă.
  • Acest disconector se instalează pe orizontală respectând sensul debitului indicat de săgeata de pe corpul vanei.
  • Este permisă și instalarea pe verticală cu debit descendent (de sus în jos), respectând direcția debitului indicată de săgeata de pe corpul disconectorului. În cazul fluidelor deosebit de murdare, luați în considerare instalarea în amonte a unui filtru suplimentar, inspectabil.

În imaginea de mai jos sunt diverse poziții posibile pentru instalarea disconectorilor CALEFFI din seria 580 cu geometrie multifuncțională.

CUM SE INSTALEAZĂ DISCONECTORUL PENTRU APLICAȚII SPECIALE?

Disconectorul pentru aplicații speciale cod CALEFFI 580150, dotat cu calotă mobilă, este aplicat la robinetul care îndeplinește funcția de robinet de închidere în amonte.

Disconectorii pentru aplicații speciale coduri CALEFFI 580240/580250 se montează direct pe conducte, fiind deja echipați cu robinete de închidere în amonte. Legătura robinet-racord-disconector poate fi blocată cu ajutorul sigiliului livrat în ambalaj. Conform instrucțiunilor din standardul EN 1717, disconectorul este echipat cu un filtru inspectabil, amplasat în racordul din amonte de corp și ușor accesibil pentru întreținere, plus o pâlnie de evacuare reglabilă. Acest disconector se instalează cu debit descendent (de sus în jos), respectând direcția debitului indicată de săgeata de pe corpul dispozitivului. În cazul fluidelor deosebit de murdare, luați în considerare instalarea în amonte a unui filtru suplimentar, inspectabil.

În imaginea de mai jos: instalarea disconectorului Caleffi din seria 580 pentru aplicații speciale.