02 August 2017

DISCAL® - Eliminarea aerului pentru a proteja instalația

Aerul din interiorul instalației poate genera un zgomot în țevi și în corpurile vanelor/robinetelor. În cel mai rău caz acesta poate provoca  reducerea debitului agentului termic ce transportă căldura către consumatori, generând astfel un randament insuficient și reducând confortul termic din interiorul locuințelor.  

De asemenea prezența aerului poate genera probleme mult mai grave, deteriorând  componentele instalației. Este suficient să ne gândim la fenomenele de corodare ale materialelor care au loc în prezența oxigenului. Corodarea nu implică numai deteriorarea suprafețelor sau a componentelor, dar și formarea impurităților ce sunt transportate de către fluid în toată instalația. Aceste impurități sunt în primul rând de natură feroasă și tind să se depună în cadrul pompelor de circulație ce funcționează cu magneți permanenți. Astfel, aceste impurități obturează atât schimbătorul de căldură al centralei de încălzire, cât și interiorul radiatoarelor, reducând astfel suprafața de degajare a căldurii.

O altă problemă legată de prezența aerului o reprezintă cavitația, sau formarea bulelor de vapori din interiorul fluidului. Acest fenomen apare atunci când presiunea scade până la atingerea presiunii de vaporizare, generând microbule, sau fenomenul de cavitație. Aceste cavitații rezistă numai până când se ajunge într-o zonă calmă de stagnare: atunci presiunea nu mai este suficientă  pentru a contracara presiunea hidrostatică și din acest motiv bulele implodează, deteriorând astfel componentele cu care intră în contact.

Adesea se consideră că este suficient să se acorde atenție în timpul umplerii instalației pentru a rezolva problema. În realitate, aerul din interiorul instalației poate fi generat de alte fenomene ce adesea nu pot fi controlate: de exemplu aerul poate exista dizolvat în apa rece utilizată pentru umplere.

În această situație dezaeratoarele automate sunt în mod cert utile, mai ales în punctele în care fluidul nu este turbulent, adică acolo unde aerul se acumulează datorită fenomenelor fizice, însă dezaeratoarele nu sunt suficiente pentru a rezolva problema.

O soluție optimă pentru a completa funcționarea acestor dezaeratoare și a obține o dezaerare completă este instalarea dezaeratoarelor de capacitate mare CALEFFI DISCAL: dezaeratoarele sunt concepute special pentru a separa microbulele din fluid astfel încât sa fie eliminate înainte de a ajunge în instalația de încălzire, eficientizând astfel funcționarea acesteia.

Dezaeratoarele de mare capacitate au o configurație ce permite încetinirea fluidului ce le traversează, obligând microbulele de aer să fuzioneze, formând bule mai mar și să se deplaseze în partea superioară a dezaeratorului. De aici dezaeratorul automat din partea superioară  dispozitivului evacuează bulele de aer din instalație.

Prin prisma explicatiilor anterioare se constată că dezaeratoarele devin esențiale pentru buna întreținere a sistemului de climatizare și pentru a garanta un randament optim în timp, totuși nu este mereu simplu să se găsească un tronson de țevi adecvat pentru instalarea lor la ieșirea din cazan.

În  mod normal, pentru a garanta funcționarea corectă, dezaeratoarele de mare capacitate trebuie să fie instalate în poziție verticală, pe un tronson de țevi orizontale la ieșirea din centrală/cazan. Totuși, în cazul microcentralelor a fost necesar să se studieze un model de dezaeratoare cu racord orientabil ce permite instalarea acestuia și pe traseele de țevi verticale, garantând astfel eliminarea aerului în mod eficient.

Având în vedere că fiecare dezaerator își optimizează capacitatea sa de lucru până la un anumit debit limită ce îl poate traversa, este important să se cunoască debitul instalației. Acesta asigură atât funcționarea dezaeratorului de mare capacitate, cât și încetinirea adecvată a fluxului.