02 Temmuz 2018

DYNAMICAL® manifold

İklim kontrol sistemlerinin verimini maksimize etmek için tüm terminallere doğru su akışının sağlanması, hem kullanıcı termal konforu hem de enerji ve maliyet tasarrufu açısından gereklidir.Tam kapasitede çalışması durumunda sistemin dengelenmesi kolay olabilir, ancak bölge modülasyonu başladığında, yani bazı terminaller oda sıcaklığı ayar noktasına ulaştıkları için kapanmaya başladıklarında sistemi dengeleme konusu çok daha karmaşıklaşır.

Günümüz teknolojisi, sabit akıştan değişken akışlı sistemlere doğru bir değişkenlik göstermiştir; ısı kontrol elemanının görevi, her bir zon devresi boyunca akan akışkan miktarını etkileyerek, odanın ısıtılması için gereken minimum seviyeye indirmektir.
Statik balanslama sistemlerinde, bu varyasyon, hâlihazırda etkin olan sistem bölümlerine etki eder, böylelikle gerçekte ihtiyaç duyulandan çok daha fazla vektörel akışla beslenirler. Bu da ısı ve akış dağıtımında tüm iklim kontrol sisteminin verimliliğini tehdit eden yeni dengesizliklere neden olur.

Ayrıca, kurulum ne kadar büyük olursa, durumun da o kadar karmaşık olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Peki, düzgün bir şekilde balanslanmış kontrolü tüm çalışma modları için nasıl sağlayabiliriz? En basit çözüm, ana dağıtım bölümündeki değişikliklere otomatik olarak cevap veren dinamik cihazlar kullanmaktır, böylece kontrol ettikleri bölüm bileşenleri için sabit çalışma koşulları sağlanmış olur.

Diferansiyel basınç regülatörleri, devrenin iki noktası arasındaki ΔP değerini otonom olarak sabit tutan vanalardır; bu, akış ön düzenleme cihazlarının her zaman aynı giriş yükünü aldıkları ve dolayısıyla terminal akışını hedeflenen değerde tutabildikleri anlamına gelir.

Ancak, özellikle döşemeden ısıtma sistemlerinde diferansiyel basınç regülatörlerinin kurulumu için yeterli alan bulabilmek her zaman kolay değildir.

Döşemeden ısıtma sistemleri için DYNAMICAL® manifoldu, bu tür devrelerdeki balanslama problemlerini çözmek için özel olarak tasarlanmıştır.
Manifold, her bir devrenin akışını gösteren debimetreler, hava tahliye vanaları, doldurma ve boşaltma vanaları ve çalışma sıcaklığını gösteren termometreler ve ayrıca her bir devreyi balanslamak ve kontrol etmek için cihaz da dâhil olmak üzere, döşemeden ısıtma sistemi için bir dağıtım sisteminde gerekli olabilecek tüm bileşenlerle donatılmıştır.
Dönüş manifoldundaki dinamik vana başlıkları, aktüatörlü hale getirilebilen bir kapatma sistemi, bir akış ön düzenleme cihazı ve bileşen içine yerleştirilmiş bir diferansiyel basınç regülatöründen oluşmaktadır.
Regülatör, hem akış ön düzenleme cihazı hem de kapatma vanası üzerinde etki eden yükü sabit tutar, böylece ideal koşullarda çalışmalarını ve devreye olan beslemenin kontrol edilmesini sağlar.Bu sistemi kullanmak, ilk balanslamayı büyük ölçüde kolaylaştırır.

Akış ön düzenleme sistemi sayesinde, set içerisinde yer alan anahtar yardımıyla devreden geçen maksimum akış miktarı 25 ile 150 l/h arasında istenen bir değerde sınırlanacak şekilde ayarlanabilir.  
Diferansiyel basınç regülatörünün eylemi, kenar devreler veya devrenin diğer bölümleri kapalı olduğunda bile, yeni çalışma koşullarında üretilen artan yükü absorbe ederek bu ön düzenlemeyi sabit tutar.
Bu teknoloji, sistemdeki yüksek debilerin ve güçlü, sürekli dalgalanmaların vektörel akış kontrolü ve dağıtımını zorlaştırdığı, her bir devre için dinamik balanslama cihazı kurulumunun kolay ya da mümkün olmadığı merkezi döşemeden ısıtma sistemleri ile mükemmel bir uygunluk gösterir.

DYNAMICAL® manifoldunun özel teknolojisi, ayrıca ürünü oldukça kompakt kılar (8cm’lik bir genişliğe monte edilebilir), böylece az yeri olan veya neredeyse hiç yer olmayan herhangi bir kurulumda bile rahatlıkla kullanılabilir.

ÜRÜNLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN