2855

Enota za povezavo in upravljanje z energijo, različica za ogrevanje in pretočno pripravo STV

Opis izdelka: 

Enota za povezavo in upravljanje z energijo, različica za ogrevanje in pretočno pripravo STV.
Navojni priključki M.
Medij: voda, raztopine z vsebnostjo glikola. 
Max. odstotek glikola: 30%.
Temperaturno območje: 5÷100°C.
Najvišji delovni tlak: 10 bar.
Največja zmogljivost toplotnega izmenjevalnika: 35 kW.
Najvišji priporočeni pretok v primarnem krogu: 1,5 m3/h.
Najvišji priporočeni pretok v sekundarnem krogu (sistem): 1,5 m3/h.
Največja zmogljivost toplotnega izmenjevalnika STV: 35 kW.
Max. domestic hot water flow rate delivery: 1,1 m3/h.
Nastavljena temperatura antikondenzacijskega ventila (opcijsko): 45°C, 55°C, 60°C, 70°C.
Natančnost: ±2°C.
Temperatura ob popolnem zaprtju by-passa: Tmix = Tset+10°C = Tr.

Regulator
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

Črpalke
Visoko učinkovita črpalka:
YONOS PARA 25/6 RKA, YONOS PARA 15/6 RKA.

Merilnik pretoka
Kontakti normalno odprti (NO).
Kontakti se zaprejo z naraščajnjem pretoka pri: 156 l/h.
Kontakti se odprejo s padanjem pretoka pri: 108 l/h.

Tripotni ventil z motornim pogonom in povratno vzmetjo
Najvišji delovni tlak: 10 bar.
Δp max.: 1 bar.

Motor tripotnega ventila s povratno vzmetjo
Sinhroni motor.
Normalno zaprt.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Čas odpiranja: 70÷75 s.
Čas zapiranja: 5÷7 s.

Elektromotorni tropotni ventil s prednostnim ogrevanjem STV
Najvišji delovni tlak: 10 bar.
Δp max.: 10 bar.

Pogon elektromotornega tropotnega ventila s prednostnim ogrevanjem STV
Sinhroni motor
Napajanje: 230 V (±10%) - 50/60 Hz.
Čas delovanja (kot vrtenja 90°): 10 s.

Datoteke na voljo

Certifikati: 

  • CE

Risbe: 

Koda

 

Embalaža

Pakiranje

285554WYP

3/4” M

1

-

285555WYP

3/4” M

1

-

285556WYP

3/4” M

1

-

285557WYP

3/4” M

1

-

285550WYP

3/4” M brez antikondenzacijskega ventila

1

-

 

Drugi izdelki, ki vas lahko zanimajo