Mise

Spoločnosť Caleffi je vedúcim talianskym výrobcom vysoko kvalitných súčiastok pre vykurovanie, klimatizáciu a vodoinštaláciu. Je taktiež dodávateľom vysoko výkonnostných hydronických zariadení

Úspech našej spoločnosti je založený na celkovej kvalite, ktorá závisí na kvalite každej jednotlivej operácií zahrnutej v celkovom procese produkcie.

Všetky činnosti nášho personálu (od návrhu, cez produkciu až po predajný servis) sú veľmi dôležité.

Sme si vedomí zásadnosti každého detailu, vzhľadom k tomu, že môže mať významný a pozitívny dopad na celý systém. Spoločnosť Caleffi je zaviazaná pracovať spôsobom, ktorý každému členovi personálu dáva pocit priamej účasti a jeho podielu na celkovej finálnej kvalite.

Snažíme sa, je to naša filozofia, propagovať riešenia, ktoré využívajú potenciál ľudských zdrojov a inovácií. To všetko v rámci striktných morálnych zásad, ktoré skrz naše činy svedčia o poctivosti a rešpekte k záväzkom, ktoré sme učinili.

Vízia

 • Vedúce postavenie

  Sme uznávaným lídrom v produkcii vykurovania a súčiastok vzduchovej klimatizácie pre domáce a priemyslové  využitie v Taliansku. Je naším cieľom dosiahnuť túto pozíciu cez celú zem.

 • Globalizácia

  Pôsobíme vo viac ako 50 krajinách, kde operujeme skrz naše miestne pobočky. Pevne veríme v jednotnú a koordinovanú internacionalizáciu. Naším cieľom do budúcnosti je zaviesť medzi kultúrny marketingový program, založený na zdielaných spoločných hodnotách

 • Inovácia

  Máme v úmysle zintenzívniť nás program výskumu a vývoja na uspokojenie požiadaviek reálneho trhu, pretože vieme, že narastajúce technické schopnosti a moderná technológia sú v dnešnom svete obchodu kľúčovým faktorom.

Filozofia

 • Starostlivost o zákaznika
  (customer care)

  Starostlivosť o zákazníka považujeme za dôležitú a preto ju vykonávame svedomite so zvýšenou pozornosťou na individuálne potreby zákazníka. Aby sme uspokojili špecifické potreby zákazníka ponúkame aj technickú podporu a konzultácie.

 • Rešpektujeme životné prostredie 

  Jedným z našich cieľov je uistenie čo najšetrnejšieho využitia energie a surovín tak, aby náš zásah do životného prostredia bol čo najmenší.

 • Pracovné prostredie

  Vytvárame bezpečné a príjemné pracovné prostredie, kde zaisťujeme všeobecnú informovanosť a prevenciu možných pracovných úrazov. Je to aj prostredie nabádajúce k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rozvoju.

 • Profesionálne vzdelávanie

  Pretože chceme, aby naši pracovníci boli odborníkmi na svojom mieste, považujeme za zásadné zaistiť im kontinuálne vzdelávanie tak, aby boli schopní držať krok s rýchlym tempom technologického pokroku dnešnej doby.

 • Vzťahy s obchodnými partnermi

  Sme si vedomí dôležitosti toho, aby naše vzťahy s partnermi boli založené na vzájomnej úcte, lojalite a transparentnej spolupráci.

 • Firemná zodpovednosť

  Pri svojej práci rešpektujeme zásady čestného prístupu ako v oblasti ekonomiky, tak aj zodpovednosti ku životnému prostrediu a ku sociálnym očakávaniam všetkých súkromných aj verejných skupín zúčastňujúcich sa aktivít našej spoločnosti.