Copyright

Vitajte v Caleffi a.s. Web Site, kde sú všetky informácie poskytnuté za účelom propagácie a informácií a sú voľne k dispozícii. Caleffi a.s. si vyhradzuje právo na zmenu týchto informácií bez predchádzajúceho upozornenia uživateľov.  Ak nesúhlasíte s uvedenými podmienkami, odporúčame nepoužívať stránku.

Autorské práva a ochranná známka

Spoločnosť Caleffi S.p.A. si vyhradzuje autorské práva k obsahu svojich stránok. Texty, kresby, obrázky, databázy, videá a ďalšie údaje sú voľne k dispozícii a môžu byť použité, stiahnuté a vytlačené iba pre osobné a nie komerčné využitie. Niektoré logá a mená na Caleffi stránkach sú registrované a teda sú majetkom príslušných vlastníkov. Majetkové práva vlastníkov preto musia zostať nedotknuté. Na dôvažok Caleffi ocrhranná známka ako aj  logo spločnosti nesmú byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu Caleffi S.p.A.