Downloads

Bim


 

Pravimo BIM biblioteku naših proizvoda za Vaše najznačajnije projekte. 

CALEFFI je spreman za BIM sa više od 200 dostupnih familija. Svi .rfa modeli su modelirani prema REALNOM UZORKU u Revit MEP-u sa kvalitetnim izlaznim fajlovima za korišćenje i promenu.
Svaka familija se sastoji od .txt kataloga koji sadrži sve promenljive parametre digitalnog objekta. Familije su kreirane tako da je moguće vršiti funkciju PRORAČUNA u Revit-u.
 

PRETRAGA I PREUZIMANJE DOSTUPNIH REVIT FAJLOVA