7001

Zidni nosač za hidraulički modul PLURIMOD CLIMA

Opis: 

Pocinkovani nosač sa držačima za hidraulički modul PLURIMOD CLIMA.
U kompletu sa:
- 2 para loptastih ventila od 3/4”,
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom prolazu,Tmax 55°C,
- izolacija.

Downloads

Crteži:

Art.  

700105002