7000

Zidni nosač za hidraulički modul PLURIMOD

Opis: 

Pocinkovani nosač sa držačima za hidraulički modul PLURIMOD.
U kompletu sa:
- 2 para loptastih ventila od 3/4”,
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom prolazu,Tmax 55°C.

Downloads

Art.  

700005 002