5996

Završni sklop u kompletu sa ručnim odzračnim ventilom i čepom

Opis: 

Završni sklop u kompletu sa ručnim odzračnim ventilom i čepom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin ÷ Tmax: 5–100°C.

Downloads

Crteži: 

Art.  

Mala kutija

Velika kutija

599662

1” Ž

1 25