5996

Završni sklop u kompletu sa ručnim odzračnim ventilom i čepom

Opis: 

Završni sklop u kompletu sa ručnim odzračnim ventilom i čepom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.

Downloads

  • Tehnička brošura

Crteži: 

Art.  

Mala kutija

Velika kutija

599662

1” Ž

1 25