871

Zaustavni ventil sa spojnicom za polietilenske cevi

Opis: 

Zaustavni ventil sa spojnicom za polietilenske cevi.
Telo od mesinga.
Priključak na razdelnik: Ž priključak sa navrtkom 42 p.2,5 TR.
pmax radni: 16 bar.
Tmin÷Tmax: 40 °C.
Tmin÷Tmax ambijenta: - 20÷60 °C.
Fluid: voda, rastvori glikola, slani rastvori.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Za izolaciju serije 111.

 

Downloads

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

871025

42 p.2,5 TR x Ø 25

1

-

871032

42 p.2,5 TR x Ø 32

1

-

871040

42 p.2,5 TR x Ø 40

1

-