S7200PAR

Usluga učitavanja i parametrizacije podataka za količine veće od 100 kom

Opis: 

Usluga učitavanja i parametrizacije podataka za količine veće od 100 kom.

Caleffi S.p.A. pruža instalateru pojedine plaćene usluge za unos mapiranih podataka i naknadnu parametrizaciju 
delitelja.
Instalater koji namerava da koristi ove usluge mora prvo da izvrši mapiranje radijatora i pošalje na sistemi.calore@caleffi.it.
Kao odgovor na zahtev, dobiće ponudu i operativne procedure za podnošenje porudžbine koja se vrši preko 
veleprodajnog distributera.

Količine za uslugu učitavanja i/ili učitavanja i parametrizacije odnose se na pojedinačne objekte koji su predmet zahteva.

Crteži:

BIM model

Codice

S7200PAR