456

Uronski radijatorski ventil sa mogućnošću montaže termostatske ili elektrotermičke glave. Za jednocevne sisteme.

Opis: 

Uronski radijatorski ventil
sa mogućnošću montaže termostatske ili elektrotermičke glave.
Za jednocevne sisteme.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Protok kroz radijator:
- sa ručnom kontrolnom kapom: 27 %,
- sa termostatskom glavom (proporcionalni opseg 2 K): 20 %.
Međuosno rastojanje priključaka: 35 mm.
PP uronska cev: 33 cm.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.

Downloads

Crteži: 

Art.

Radijatorski
priključak

Cevni
priključak

Kv (m3/h) 

Mala kutija

Velika kutija

456400

1/2”

23 p.1,5

1,6

1

-

456500

3/4”

23 p.1,5

1,6

1

-

 

Slični proizvodi