7002

Univerzalni korisnički modul PLURIMOD EASY

Opis: 

Ugradni ormarić sa pocinkovanim kućištem i obojenim vratima RAL 9010 za unutrašnju ugradnju; opremljen završnim podesivim okvirom dubine od 130 do 160 mm.
Za upotrebu u vertikalnim i horizontalnim instalacijama. 
U kompletu sa:
- 2 para loptastih slavina od 3/4" M.
- dve cevi za ispiranje u prvom prolazu. Tmax 55 °C.
- izolacija sa prednje i zadnje strane od PPE, gustine 50 g/l.
- nosač od tehnopolimera.
- zaštitni karton za vreme izvođenja građevinskih radova.
- dve kukuce za pozicioniranje vodomera serije 7000.

Downloads

Crteži:

Art.

Priključci

Dimenzije (mm)

700205

3/4”

480 x 480