Uložak

Uložak od polimera serije 127

Opis: 

Izmenjivi AUTOFLOW uložak sa metalnom identifikacionom karticom i metalnim lancem za pričvršćivanje na AUTOFLOW uređaj.
Za serie 127.

Crteži: 

Art.

Protok (m3/h)

Korišćenje

02M08 XXG

0,085

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M12 XXG

0,12

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M15 XXG

0,15

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M20 XXG

0,20

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M25 XXG

0,25

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M30 XXG

0,30

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M35 XXG

0,35

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M40 XXG

0,40

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M50 XXG

0,50

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M60 XXG

0,60

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M70 XXG

0,70

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M80 XXG

0,80

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M90 XXG

0,90

Za telo od 1/2” i 3/4”

021M0 XXG

1,00

Za telo od 1/2” i 3/4”

021M2 XXG

1,20

Za telo od 1/2” i 3/4”

021M4 XXG

1,40

Za telo od 1/2” i 3/4”

021M6 XXG

1,60

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M50 XXH

0,50

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M60 XXH

0,60

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M70 XXH

0,70

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M80 XXH

0,80

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M90 XXH

0,90

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M0 XXH

1,00

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M2 XXH

1,20

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M4 XXH

1,40

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M6 XXH

1,60

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

041M8 XXH

1,80

Za telo od 1” i 1 1/4”

042M0 XXH

2,00

Za telo od 1” i 1 1/4”

042M2 XXH

2,25

Za telo od 1” i 1 1/4”

042M5 XXH

2,50

Za telo od 1” i 1 1/4”

042M7 XXH

2,75

Za telo od 1” i 1 1/4”

043M0 XXH

3,00

Za telo od 1” i 1 1/4”

043M2 XXH

3,25

Za telo od 1” i 1 1/4”

043M5 XXH

3,50

Za telo od 1” i 1 1/4”

043M7 XXH

3,75

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M0 XXH

4,00

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M2 XXH

4,25

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M5 XXH

4,50

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M7 XXH

4,75

Za telo od 1” i 1 1/4”

045M0 XXH

5,00

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M5 XXI

4,50

Za telo od 1 1/2” i 2” sa adapterom

044M7 XXI

4,75

Za telo od 1 1/2” i 2” sa adapterom

045M0 XXI

5,00

Za telo od 1 1/2” i 2” sa adapterom

055M5 XXI

5,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

056M0 XXI

6,00

Za telo od 1 1/2” i 2”

056M5 XXI

6,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

057M0 XXI

7,00

Za telo od 1 1/2” i 2”

057M5 XXI

7,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

058M0 XXI

8,00

Za telo od 1 1/2” i 2”

058M5 XXI

8,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

059M0 XXI

9,00

Za telo od 1 1/2” i 2”

059M5 XXI

9,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

0510M XXI

10,0

Za telo od 1 1/2” i 2”

0511M XXI

11,0

Za telo od 1 1/2” i 2”

 

Slični proizvodi