Uložak

Uložak od polimera serije 121

Opis: 

Izmenjivi AUTOFLOW uložak sa metalnom identifikacionom karticom i metalnim lancem za pričvršćivanje na AUTOFLOW uređaj. Za serije 121 i 126.

- Za telo od 1/2" i 3/4";

- za telo od 1" i 1 1/4", sa adapterom;

- za telo od 1" i 1 1/4",

- za telo od 1 1/2” i 2”.

Downloads

Crteži: 

Art.

Protok (m3/h)

Korišćenje

02M12 XXX

0,12

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M15 XXX

0,15

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M20 XXX

0,20

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M25 XXX

0,25

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M30 XXX

0,30

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M35 XXX

0,35

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M40 XXX

0,40

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M50 XXX

0,50

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M60 XXX

0,60

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M70 XXX

0,70

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M80 XXX

0,80

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M90 XXX

0,90

Za telo od 1/2” i 3/4”

021M0 XXX

1,00

Za telo od 1/2” i 3/4”

021M2 XXX

1,20

Za telo od 1/2” i 3/4”

021M4 XXX

1,40

Za telo od 1/2” i 3/4”

021M6 XXX

1,60

Za telo od 1/2” i 3/4”

02M50 XXF

0,50

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M60 XXF

0,60

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M70 XXF

0,70

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M80 XXF

0,80

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M90 XXF

0,90

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M0 XXF

1,00

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M2 XXF

1,20

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M4 XXF

1,40

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M6 XXF

1,60

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M8 XXF

1,80

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

022M0 XXF

2,00

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

022M2 XXF

2,25

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M50 XXC

0,50

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M60 XXC

0,60

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M70 XXC

0,70

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M80 XXC

0,80

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

02M90 XXC

0,90

Za telo od 1” i 1 1/4”, con adattatore

021M0 XXC

1,00

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M2 XXC

1,20

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M4 XXC

1,40

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

021M6 XXC

1,60

Za telo od 1” i 1 1/4”, sa adapterom

041M8 XXC

1,80

Za telo od 1” i 1 1/4”

042M0 XXC

2,00

Za telo od 1” i 1 1/4”

042M2 XXC

2,25

Za telo od 1” i 1 1/4”

042M5 XXC

2,50

Za telo od 1” i 1 1/4”

042M7 XXC

2,75

Za telo od 1” i 1 1/4”

043M0 XXC

3,00

Za telo od 1” i 1 1/4”

043M2 XXC

3,25

Za telo od 1” i 1 1/4”

043M5 XXC

3,50

Za telo od 1” i 1 1/4”

043M7 XXC

3,75

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M0 XXC

4,00

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M2 XXC

4,25

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M5 XXC

4,50

Za telo od 1” i 1 1/4”

044M7 XXC

4,75

Za telo od 1” i 1 1/4”

045M0 XXC

5,00

Za telo od 1” i 1 1/4”

055M5 XXD

5,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

056M0 XXD

6,00

Za telo od 1 1/2” i 2”

056M5 XXD

6,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

057M0 XXD

7,00

Za telo od 1 1/2” i 2”

057M5 XXD

7,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

058M0 XXD

8,00

Za telo od 1 1/2” i 2”

058M5 XXD

8,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

059M0 XXD

9,00

Za telo od 1 1/2” i 2”

059M5 XXD

9,50

Za telo od 1 1/2” i 2”

0510M XXD

10,0

Za telo od 1 1/2” i 2”

0511M XXD

11,0

Za telo od 1 1/2” i 2”