70008

Ugradni ormarić za PLURIMOD sa razdelnikom za sisteme sa fan-coil-ima

Opis: 

Ugradni ormarić za PLURIMOD sa razdelnikom za sisteme sa fan-coil-ima.
Kućište od pocinkovanog lima i obojena vrata RAL 9010 za unutrašnju ugradnju.

Ormarić je opremljen sa:

- 2 para loptastih ventila of 3/4” M,
-  2 cevi za ispiranje sistema u prvom prolazu; Tmax 55 °C,
- 2 x 1” razdelnik serije 662, (max 8 priključaka).

Opremljen kukucama za pozicioniranje vodomera serije 70005.

Downloads

Crteži:

Codice

No. derivazioni

Attacchi derivati

70008B

2

3/4”

70008C

3

3/4”

70008D

4

3/4”

70008E

5

3/4”

70008F

6

3/4”

70008G

7

3/4”

70008H

8

3/4”