2853

Toplotna jedinica, za grejanje i sanitarnu toplu vodu sa rezervoarom

Opis: 

Toplotna jedinica. Verzija za grejanje i sanitarnu toplu vodu sa rezervoarom.
Priključci: M .

Fluid: voda, rastvori glikola.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.
pmax radni: 10 bar.
Maksimalni toplotni kapacitet: 35 kW.
Maksimalni preporučeni protok u primarnom krugu: 1,5 m3/h.
Maksimalni preporučeni protok u sekundarnom krugu (sistem): 1,5 m3/h.
Podešavanja antikondezacionog ventila (opciono): 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C.
Tačnost: ± 2 °C.
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara: Tpodešavanja + 10 °C.

Regulator
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

Pumpe
Visoko efikasna pumpa: modeli YONOS PARA 25/7, YONOS PARA 15/7.

Trokraki ventil sa povratnom oprugom sa motornim pogonom
pmax radni: 10 bar.
Δp max: 1 bar.

Motorni pogon
Sinhroni motor.
Normalno zatvoren.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Vreme otvaranja: 70–75 s.
Vreme zatvaranja: 5–7 s.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.

 

285354WYP

3/4” M

1

-

285355WYP

3/4” M

1

-

285356WYP

3/4” M

1

-

285357WYP

3/4” M

1

-

285350WYP

3/4” M bez antikondenzacionog ventila

1

-

 

Slični proizvodi