203

Termostatska glava sa kontaktnim senzorom

Opis: 

Termostatska glava za radijatorske ventile,
sa kontaktnim senzorom,
za ograničavanje temperature fluida.
Za ventile serija 220,221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 338, 339, 401, 402 i 455.
Predpodešena temperaturna skala.
Dužina kapilarne cevi: 2 m.

Downloads

Crteži: 

Art.

Temperaturno područje

Mala kutija

Velika kutija

203502

20÷50 °C

1

25

203702

40÷90 °C

1

-

Slični proizvodi