202

Termostatska glava sa indikatorom temperature

Opis: 

Termostatska glava za radijatorske ventile.
Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Sa indikatorom sobne temperature od tečnog kristala.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 455,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 i 227.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara
temperaturnom rasponu od 7 °C do 28 °C.
Opseg temperature na indikatoru: 16 °C do 26 °C.
Sa adapterom.

Indikator temperature prostora
Indikator temperature prostora je sa tečnim kristalima.
Stvarno izmerena temperatura se oboji u zeleno.
Poseban sistem za poravnanje omogućava da je
indikator temperature uvek postavljen vertikalno,
što omomogučuje optimalnu vizuelizaciju.

Downloads

Crteži: 

BIM model

Art.

Mala kutija

Velika kutija

202000

1

5

Slični proizvodi