200

Termostatska glava. Sa adapterom

Opis: 

Termostatska glava za radijatorske ventile.
Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225,226 i 227.
Skala od do 5 koja odgovara temperaturnom rasponu od 7 °C do 28 °C.
Sa adapterom.

Downloads

Crteži:

Art.

Mala kutija

Velika kutija

200000

10

50

Slični proizvodi