687

Termometar za rashladne sisteme. Priključak: centralni 1/2″

Opis: 

Termometar za rashladne sisteme.
Priključak: centralni 1/2″.
Sa priključkom.
Ø80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2.

Crteži:

BIM model

Art.

Dužina priključka

°C

Mala kutija

Velika kutija

687000

45 mm

-30÷50

1

-

687010

100 mm

-30÷50

1

-