313

Sigurnosni ventil. Priključci Ž-Ž. Sa manometrom

Opis: 

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž-Ž. Sa priključkom za manometar.
Otvaranje pri pnom: >20%.
Zatvaranje pri pnom: <15%.
Snaga: 110 kW.
Tmin ÷ Tmax: 5–110°C.
U skladu sa standardom NF P 52-001 - Klasa2.
Podešen: 3 bar.

 

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Sertifikati: 

  • ACS
  • NF
  • WRAS

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

313433

1/2" 3 bar

50

-

Slični proizvodi