311

Sigurnosni ventil. Priključci Ž-Ž

Opis: 

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž-Ž.
Otvaranje pri pnom: >20%.
Zatvaranje pri pnom: <20%.
PN 10.
Tmin ÷ Tmax: 5 ÷ 110oC.
Fabrički podešen: 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 bar.
2 bar samo za 3/4".

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

  • Dimenzije

Sertifikati: 

  • ACS
  • CE1115
  • WRAS

Crteži: 

Art.

 

 (bar)

Mala kutija

Velika kutija

311425

1/2"

2,5

1

50

311430

1/2"

3

1

50

311435

1/2"

3,5

1

50

311440

1/2"

4

1

50

311450

1/2"

5

1

50

311460

1/2"

6

1

50

311470

1/2"

7

1

50

311480

1/2"

8

1

50

311520

3/4"

2

1

50

311525

3/4"

2,5

1

50

311530

3/4"

3

1

50

311535

3/4"

3,5

1

50

311540

3/4"

4

1

50

311560

3/4"

6

1

50

311570

3/4"

7

1

50

311580

3/4"

8

1

50

311550

3/4"

5

1

50

Slični proizvodi