311

Sigurnosni ventil. Priključci Ž - Ž

Opis: 

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Otvaranje pri pnom: > 20 %.
Zatvaranje pri pnom: < 20 %.
PN 10.
Tmin÷Tmax: 5÷110 °C.
Fabrički podešen: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
(1,5 bar samo za 1/2"
2 - 5,5 - 9 bar samo za 3/4").

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Sertifikati: 

  • ACS
  • CE1115
  • WRAS

Crteži:

Art.

 

 (bar)

Mala kutija

Velika kutija

311425

1/2"

2,5

1

50

311430

1/2"

3

1

50

311435

1/2"

3,5

1

50

311440

1/2"

4

1

50

311450

1/2"

5

1

50

311460

1/2"

6

1

50

311470

1/2"

7

1

50

311480

1/2"

8

1

50

311520

3/4"

2

1

50

311525

3/4"

2,5

1

50

311530

3/4"

3

1

50

311535

3/4"

3,5

1

50

311540

3/4"

4

1

50

311560

3/4"

6

1

50

311570

3/4"

7

1

50

311580

3/4"

8

1

50

311550

3/4"

5

1

50

Slični proizvodi