SATK301

Satelit za grejanje i pripremu sanitarne tople vode sa odvojenim izmenjivačima

Opis: 

Satelit za grejanje i pripremu sanitarne tople vode sa odvojenim izmenjivačimau kompletu sa:

Grejanje (fiksna regulacija)
- izmenjivač toplote (pnom 15 kW);
- regulacioni ventil (Δp max dozvoljeno 0,9 bar)
- sigurnosni ventil 3 bar
- senzor temperature na razvodu
- sigurnosni senzor
- priključak za kalorimetar serije 755404K / 755405K
- ekspanziona posuda od 7 l
- visokoefikasna pumpa sa by-pass ventilom
- grupa za punjenje
- presostat
Opseg niske temperature: 25÷45 °C.
Opseg srednje i visoke temperature 50÷75 °C.

Priprema sanitarne tople vode
- lemljeni izmenjivač 65 kW
- senzor temperature PTV
- regulacioni ventil na primarnom krugu (Δp max dozvoljeno 0,9 bar)
- merač potrošnje PTV
Opseg temperature PTV: 42÷60 °C (max 18 l/min).
- Elektronski regulator

Funkcije koje se mogu aktivirati
• Kompezacija temperature na povratu: 
  niska temperatura (podešena vrednost ±5°C)
  srednja temperatura (podešena vrednost ±10°C)
• Predgrevanje izmenjivača PTV

p max radni: primarni krug - 16 bar.
                 sekundarni krug grejanja - 3 bar.
                 sekundarni krug PTV - 10 bar.

Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Potrošnja: 75 W.

Dimenzije (l x h x p): 550 x 630 x 265 mm.

Downloads

Crteži:

Art.  

SATK30105HE

visokoefikasna pumpa UPS2 15-60