SATK501

Satelit sa niskom temperaturom razvoda (za ugradnju bezkutije art

Opis: 

Satelit sa niskom temperaturom razvoda (za ugradnju bez
kutije art. 794950)
sa karakteristikama identičnim SATK50103HE.
Idealno za zamene satelita sa sličnim vezama i karakteristikama. 1 ”M priključak.
Loptasti zaustavni ventili nisu sastavni deo satelita. 

Crteži:

Codice

SATK50193HE