796

Sastavljeni modul sa trokrakim ventilom Sistem CONTECA®

Opis: 

Zonski modul za grejanje i hlađenje opremljen je sa:

- obojenim metalnim ormarićem za unutrašnju ugradnju RAL 9010; h = 650 mm, dubina. = 110 (140) mm;
- parom loptastih ventila;
- zonskim loptastim trokrakim ventilom serije 6480 sa T -  by-pass-om
serije 6490 
i servo motorom art. 646002 230 V (ac);
(moguća montaža servo motora art. 646004 24 V (ac)).
- parom odzračnih lončića MINICAL serija 5021;
- jednostavnim razdelnikom 3/4” i 1” serije 350, ili 1 1/4” serije 650;
- spojnim i pričvrsnim materijalom;
- kućištem za merač serije 7554;
- priključcima za uronske sonde (na razvodu sa filterskom mrežom);
- priključcima za montažu dvojnog sanitarnog kompleta serije 794 ili za montažu mix serije 793..

Downloads

Crteži:

BIM model

Art

Br. izlaznih
priključaka

Priključci

Izlazni
priključci

Dužina (mm)

796560

-

3/4”

- 600

79658B

2 3/4”

23 p.1,5

800

79658C

3 3/4”

23 p.1,5

800

79658D

4 3/4”

23 p.1,5

800

79658E

5 3/4”

23 p.1,5

800

79658F

6 3/4”

23 p.1,5

1.000

79651G

7 3/4”

23 p.1,5

1.000

79651H

8 3/4”

23 p.1,5

1.000

796680

-

1”

- 800

79661C

3

1”

23 p.1,5

1.000

79661D

4

1”

23 p.1,5

1.000

79661E

5

1”

23 p.1,5

1.000

79661F

6

1”

23 p.1,5

1.000

79662G

7

1”

23 p.1,5

1.200

79662H

8

1”

23 p.1,5

1.200

79662 I

9

1”

23 p.1,5

1.200

79662L

10

1”

23 p.1,5

1.200

796780

-

1 1/4”

- 800

79671C

3

1 1/4”

3/4”

1.000

79671D

4

1 1/4”

3/4”

1.000

79672E

5

1 1/4”

3/4”

1.200

79672F

6

1 1/4”

3/4”

1.200

79672G

7

1 1/4”

3/4”

1.200

79672H

8

1 1/4”

3/4”

1.200