7992

Sastavljeni modul sa dvokrakim ventilom - Sistema CONTECA®

Opis: 

Zonski modul za grejanje i hlađenje opremljen je sa:

- obojenim metalnim ormarićem za unutrašnju ugradnju RAL 9010; 
h = 650 mm, dubina = 110 (140) mm;
- parom loptastih ventila;
- dva para loptastih zaustavnih ventila;
- dvokrakim zonskim ventilom serije 6470;
- servo motorom art. 646002 230 V (ac)
(moguća montaža servo motora art. 646004 24 V (ac)).
- parom odzračnih lončića MINICAL serija 5021;
- AUTOFLOW®;
- jednostavnim razdelnikom 3/4” i 1” serije 350, ili 1 1/4” serije 650;
- spojnim i pričvrsnim materijalom;
- kućištem za merač serije 7554;
- priključcima za uronske sonde (na razvodu sa filterskom mrežom);
- priključcima za montažu dvojnog sanitarnog kompleta serije 794 ili za montažu mix serije 793.

Downloads

Art.

Br. izlaznih
priključaka

Priključci

Izlazni 
priključci

Dužina (mm)

799250

-

3/4”

-

600
79925B 2

3/4”

23 p.1,5

600

79925C

3

3/4”

23 p.1,5

600

79925D

4

3/4”

23 p.1,5

800

79925E

5

3/4”

23 p.1,5

800

79925F

6

3/4”

23 p.1,5

800

79925G

7

3/4”

23 p.1,5

1.000

79925H

8

3/4”

23 p.1,5

1.000

799260

-

1”

-

600

79926C

3

1”

23 p.1,5

800

79926D

4

1”

23 p.1,5

800

79926E

5

1”

23 p.1,5

800

79926F

6

1”

23 p.1,5

1.000

79926G

7

1”

23 p.1,5

1.000

79926H

8

1”

23 p.1,5

1.000

79926I

9

1”

23 p.1,5

1.000

79926L

10

1”

23 p.1,5

1.200

799270

-

1 1/4”

-

800

79927C

3

1 1/4”

3/4”

800

79927D

4

1 1/4”

3/4”

800

79927E

5

1 1/4”

3/4”

1.000

79927F

6

1 1/4”

3/4”

1.000

79927G

7

1 1/4”

3/4”

1.000

79927H

8

1 1/4”

3/4”

1.200

79927I

9

1 1/4”

3/4”

1.200

79927L

10

1 1/4”

3/4”

1.200