795

Sastavljeni modul 3/4” SENSONICAL sa zonskim ventilom i razdelnikom za distribuciju

Opis: 

Zonski modul za grejanje i hlađenje opremljen je sa:

- obojenim metalnim ormarićem za unutrašnju ugradnju RAL 9010; h = 650 mm, dubina. = 110 (140) mm;
- parom loptastih ventila;
- zonskim loptastim trokrakim ventilom serije 6480 sa T -  by-pass-om
serije 6490 i servo motorom art. 646002 230 V (ac);
(moguća montaža servo motora art. 646004 24 V (ac)).
- parom odzračnih lončića MINICAL serija 5021;
- jednostavnim razdelnikom (max 8 priključaka) serija 350;
- spojnim i pričvrsnim materijalom;
- kućištem za merač serija CAL 19150;
- priključcima za montažu sanitarnog kkompleta serije 7940.

Downloads

Crteži:

BIM model

Art.

Br. izlaznih
priključaka

PriključciDužina

 (mm)

Izlazni priključci

795400

-

3/4”

400

-

7956B0 2

3/4”

600

23 p.1,5

7956C0

3

3/4”

600

23 p.1,5

7958D0

4

3/4”

800

23 p.1,5

7958E0

5

3/4”

800

23 p.1,5

7958F0

6

3/4”

800

23 p.1,5

7958G0

7

3/4”

800

23 p.1,5

7958H0

8

3/4”

800

23 p.1,5