7921

Sastavljen modul - Sistema CONTECA®

Opis: 

Zonski modul za grejanje i hlađenje opremljen je sa:

- obojenim metalnim ormarićem za unutrašnju ugradnju RAL 9010; 
h = 650 mm, l = 800 mm, dubina = 150 mm;
- parom loptastih ventila;
- pumpa
- zonskim loptastim trokrakim ventilom serije 6480 sa T -  by-pass-om
serije 6490 i servo motorom art. 646002 230 V (ac);
(moguća montaža servo motora art. 646004 24 V (ac)).
- parom odzračnih lončića MINICAL serija 5021;
- jednostavnim razdelnikom 3/4” i 1” serije 350, ili 1 1/4” serije 650;
- spojnim i pričvrsnim materijalom;
- termostatskim ili elektronskim mešnim ventilom;
- razdelnikom na primarnom krugu (3 priključka);
- kućištem za merač serije 7554;
- priključcima za montažu sanitarnog kompleta serije 7943.
Dimenzije (l x h x p): 800 x 650 x 150 mm.

Modulaciono podešavanje temperature sa digitalnim regulatorom (serija 171)
Opseg podešavanja: 20÷78°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

Fiksna termostatska regulacija (serija 172)
Opseg podešavanja: 25÷55°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

Klimatska regulacija (serija 174)
Opseg podešavanja: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

Downloads

Codice

Attacchi

Pompa

Regolazione

792171HE 003

3/4”

pompa alta efficienza 

digitale a punto fisso

792172HE 003

3/4”

pompa alta efficienza

termostatica a punto fisso